Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Hem

Härmed kallas till ordinarie årsmöte för West Coast Trekkers den 5 februari klockan 14 på Gräfsnäsgården, Slottsskogen, Göteborg. Länk till mötet kommer att komma innan mötet för de som inte kan närvara i slottsskogen.

Lite info inför mötet:

– Motioner tas emot på styrelsen@trekkers.se till den 29 januari.

– Är du eller någon du känner intresserad av att gå med i styrelsen? Maila då valberedning@trekkers.se eller styrelsen@trekkers.se

– Rösträtt på mötet har de som betalat medlemsavgift år 2022 eller 2023. Medlemsavgift måste vara inbetald minst 3 arbetsdagar före mötet för att kunna verifieras.

– Möteshandlingar kommer att mailas ut senast den 26 januari.Hälsningar styrelsen i WCT
styrelsen@trekkers.se

Hedersmedlem som saknar oss?
Är du, eller känner du någon som är, hedersmedlem i West Coast Trekkers? Många, eller kanske till och med de flesta, av våra hedersmedlemmar får inte längre våra e-postutskick på grund av att deras kontaktuppgifter inte uppdaterats i vårt register på många år. Därför vill vi ta tillfället i akt att uppmana de hedersmedlemmar som inte fått utskick de senaste åren att kontakta Anna på voyager@trekkers.se med aktuella uppgifter så att vi kan återknyta kontakten.
Styrelsen