Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Hem

Hedersmedlem som saknar oss?
Är du, eller känner du någon som är, hedersmedlem i West Coast Trekkers? Många, eller kanske till och med de flesta, av våra hedersmedlemmar får inte längre våra e-postutskick på grund av att deras kontaktuppgifter inte uppdaterats i vårt register på många år. Därför vill vi ta tillfället i akt att uppmana de hedersmedlemmar som inte fått utskick de senaste åren att kontakta Anna på voyager@trekkers.se med aktuella uppgifter så att vi kan återknyta kontakten.
Styrelsen