Bli medlem

För att bli medlem kan du betala 150 kr på PG 1092810-9 och ange ditt namn samt
e-postadress och sedan skicka ett mail till voyager@trekkers.se med resten av dina kontaktuppgifter.